Snažíme se podpořit naše dlužníky na cestě k finanční rehabilitaci

Co Vám můžeme nabídnout

Naše služby

Uvažujete o rychlém a efektivním řešení Vašich pohledávek? Po seznámení s nabízeným portfoliem Vám můžeme nabídnout zajímavou cenu. Naše společnost odkoupila v minulosti pohledávky za několik set milionu korun.

Pokud situace Vašeho klienta či zákazníka neumožňuje závazek uhradit v řádném termínu a Vy nemáte kapacitu pro řešení pohledávek, jsme tu pro Vás. Pohledávku za Vás rádi vymůžeme na základě dopředu domluvených pravidel.

Jsme našim klientům nápomocni při výběrů dlužníků zařazených k soudnímu vymáhání, aby byly náklady vynakládány pouze tam, kde se jeví jejich vynaložení jako účelné.

Pro případ, že dlužník neuhradí ani na základě soudního rozhodnutí a našich následných intervencí, má naše společnost zavedenou spolupráci se třemi exekutorskými úřady, které jsou velmi efektivní. Zároveň jsme schopni garantovat plně etické i zákonné vedení exekučního řízení.

V případě potřeby nám prosím zanechte vzkaz